ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ,
κ. ΑΝΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ,
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Η κ. Αναμπόλη Ελένη, ειδική δικαστική γραφολόγος - δικηγόρος, αναλαμβάνει υποθέσεις, τόσο εντός Ελλάδας, όσο και σε Ευρωπαϊκές χώρες. Το αντικείμενο της έρευνάς της περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

▪ Εξέταση της γνησιότητας γραφής και εγγράφων, με τον πλέον κατάλληλο γραφολογικό εξοπλισμό
▪ Εξέταση κειμένων
▪ Εξέταση Υπογραφών Διαθηκών
▪ Εξέταση Ανώνυμων επιστολών
▪ Εξέταση Συναλλαγματικών
▪ Εξέταση Επιταγών κ.λπ.

Η εν λόγω γραφολόγος προβαίνει επίσης, με απόλυτη επιτυχία, σε εργαστηριακές εξετάσεις για τον εντοπισμό αλλοιώσεων σε αξιόγραφα ποσών, ημερομηνιών κ.λπ.