ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ κ. ΑΝΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΥ - ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Είμαι δικηγόρος στο δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης από το 1980 και ειδική Δικαστική Γραφολόγος, η πρώτη εγγεγραμμένη στον επίσημο πίνακα πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, από το 1986. Έχω ασχοληθεί με πληθώρα υποθέσεων, οι οποίες μου ανατίθενται είτε από τις Δικαστικές Αρχές της Βόρειας Ελλάδας, είτε από ιδιώτες.
Διαθέτω πλήρη γραφολογικό εξοπλισμό (LUMINISYS), που με βοηθά να αναλύω και να εξετάζω τα διάφορα έγγραφα με ειδικό φωτισμό (UV, IR) και ειδικά φίλτρα, προκειμένου να διαπιστώσω εάν υποκρύπτουν άλλη γραφή, φθορές, αλλοιώσεις αριθμών κ.λπ. Διαθέτω, ακόμη, φορητά μηχανήματα (MiScope, TrueScan) που μου δίνουν τη δυνατότητα να εξετάζω πρωτότυπα που δεν μπορώ να πάρω στο εργαστήριό μου, όπως π.χ. διαθήκες δημοσιευμένες στο Πρωτοδικείο, πρωτότυπα συμβολαιογραφικά έγγραφα κ.λπ.Έχω λάβει μέρος σε διεθνή Συνέδρια Γραφολογίας, είτε ως ομιλήτρια, είτε ως ακροάτρια. Έχω δημοσιεύσει άρθρα μου στα νομικά περιοδικά «Αρμενόπουλος», «Ενώπιον», καθώς και στην Ιταλική γραφολογική Επιθεώρηση “Perizie su Scritture”. Μιλώ τρεις γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.